Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Den 29 november 2023 anordnas en Bostadskonferens i Trysil.  Konferensen kommer att beskriva bostadsbehovet i regionen och fjällkommunerna, ge en överblick av det som redan görs och ge möjlighet att diskutera vad mer som behöver göras.

Målgruppen är kommunledningar och utvecklingsansvariga i län och fylke i Dalarna, Innlandet och Värmland, planförvaltningar och näringslivsutvecklare på kommunal och regional nivå i Innlandet, Dalarna, Värmland, destinationsbolag i gränsområdet Innlandet, Dalarna, Värmland samt näringslivsorganisationer i Innlandet, Dalarna, Värmland.

Program och anmälan, senast den 14 november på Länsstyrelsens hemsida:

Fler bostäder i gränsregionen | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

LÄs ÄVEN

Kontakta oss

Gränskommittén Innlandet-Dalarna bidrar till att utveckla levande lokalsamhällen genom att stötta insatser och projekt inom grön omställning, kompetensförsörjning, attraktivitet och planläggning tvärs över gränsen.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!