Om oss (illustrerad med en bild av lätta moln på en blå himmel)

Om oss

Grensekomiteen Innlandet- Dalarna ble etablert i 2012, da som grensekomiteen Hedmark-Dalarna, og er en av de yngste grensekomiteene i Sverige og Norge. Medlemmer i komiteen er: Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Innlandet Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Samarbeidspartnere er Sør- Østerdal Interkommunale politiske råd, Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland.

Gränskommittén Innlandet-Dalarna bildades 2012, då som gränskommittén Hedmark-Dalarna. Kommittén tillhör de yngsta av 12 gränskommittéer som finns i Norden.

Gränskommitténs medlemmar utgörs av Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Innlandet fylkeskommune och Statsforvaltaren i Innlandet.  Samarbetsöverenskommelser finns med Sør-Østerdal nterkommunala politiska råd, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland.

Gränskommittén arbetar på uppdrag från medlemmarna och Nordiska Ministerrådet.

Vår finansiering

Vår verksamhet finansieras genom bidrag från våra medlemmar och från Nordiska ministerrådet. Medfinansieringens storlek godkänns i en årlig process där verksamhetsplan och budget tas fram. Samarbetsavtalet med Nordiska ministerrådet gäller för närvarande till 2024.

Vår organisation

Organisationskarta med ruta för de grupper som ingår.

Styrgruppen

Styrgruppen är Gränskommitténs högsta beslutande organ. Den består av en representant från varje medlemsorganisation samt en representant från Sør-Østerdals interkommunala politiska råd och en representant från en av gränskommunerna i Dalarna. Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland deltar med varsin representant men utan beslutanderätt. Styrgruppens ordförande är en av styrgruppens medlemmar och väljs för ett år i taget. Ledarpositionen roterar mellan Norge och Sverige.

Sekretariatet

Sekretariatet ansvarar för genomförandet av aktiviteter, förbereda möten och genomföra beslut tagna i styrgruppen och den administrativa ledningsgruppen. Sekretariatet finns i både Norge och Sverige och utgör totalt 1,2 årsarbeten. Den organisation som är förvaltningsorgan väljer sekretariatschef. Innlandets länskommun är för närvarande förvaltningsorgan.

Nordiska ministerrådet

Vår gränskommitté är en av tolv gränskommittéer som ingår i det regionalpolitiska samarbetet i Nordiska ministerrådets regi.

Dela detta

LÄs ÄVEN

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!