Verksamhetsområden

Vad jobbar vi med?

Kompetensutveckling (illustrerad med foto av tjej som arbetar framför laptop)

Kompetensutveckling

Genom våra insatser vill vi bidra till att skapa bättre utbildningsmöjligheter tvärs över gränsen och ge företag, kommuner och myndigheter bättre förutsättningar att få tillgång till den kompetens och arbetskraft som behövs.

Samordnade utvecklingsplaner (illustrerade med en bild av dansande händer i högt gräs)

Samordnade utvecklingsstrategier

Gränsregionens rika skatt av natur- och kulturresurser och kommunernas och regionernas strategier kan nyttjas bättre och få större genomslag när utvecklingen samordnas tvärs över gränsen

gröna löv som solen skiner igenom.

Grön omställning

Genom våra insatser vill vi bidra till att utveckla bioekonomi, förnybar energiproduktion och omställning till fossilfria transporter. Att ligga i täten i detta arbete är en konkurrensfördel för företag och gör kommuner till attraktiva platser att bo och verka i.

Livfulla lokalsamhällen (illustrerad med foto av gågatan, Hamar)

Livfulla lokalsamhällen

Gränskommittén vill bistå kommuner och regioner i att bli bättre på att utveckla platser och att skapa erbjudanden som får fler unga att stanna kvar eller bosätta sig i gränsområdet.