Om gränsområdet (illustrerad med en bild av nötkreatur som betar)

Om gränsområdet

Regionen nära gränsen har en mycket stor yta och kännetecknas av en spridd befolkning och låg urbaniseringsgrad. Avstånd och infrastruktur är därför de största utmaningarna i regionen. En annan stor utmaning är den demografiska utvecklingen. Många kommuner har en befolkningsminskning i kombination med en ständigt ökande andel äldre.

Gränsregionen utgörs av en stor landyta och kännetecknas av en låg befolkningstäthet och låg urbaniseringsgrad. Mobilitet, service och infrastruktur tillhör därför de största utmaningarna i regionen. En annan stor utmaning är den demografiska utvecklingen. Flera kommuner i gränsregionen utmanas av en minskade befolkning och en ökande andel äldre.

Inlandslän

Både Dalarna och Innlandet är typiska inlands län med en stor andel skog och fjäll. Området utmärker sig genom en mycket stark besöksnäring med många kända turistattraktioner, stora årliga evenemang, Nordens största vinterdestination och en växande marknad för fritidsboendet. Förutom besöksnäringen dominerar branscher som lantbruk, träindustri och energiproduktion.

Samarbete

Det finns långa traditioner av kontakt och samarbete över gränsen och det finns en stark sociokulturell samhörighet mellan invånare i Dalarna och Innlandet. Näringslivssamarbetet över gränsen är dock begränsad vilket har sin förklaring i de stora avstånden, löneskillnader, energipriser, valutakurser samt olika affärskulturer. Det finns också färre nyetableringar i området än genomsnittet i länderna.

Dela detta

LÄs ÄVEN

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!