Livfulla lokalsamhällen (illustrerad med foto av gågatan, Hamar)

Livfulla lokalsam­hällen

I likhet med övriga Norden blir befolkningen i gränsområdet allt äldre. Dels för att vi lever längre, dels för att unga flyttar till större tätorter och städer. Samtidigt utmärker sig gränsområdet på ett unikt sätt genom en kraftig utveckling inom turism, attraktiv destination för naturupplevelser och hög efterfrågan på arbetskraft.

För att få fler unga att stanna kvar och flytta till området behöver bland annat natur– och kulturresurser i gränsområdet nyttjas bättre i varumärkesarbetet. Tätorter behöver utvecklas och servicen förbättras för att kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer för den yngre generationen. Gränskommittén vill bistå kommuner och regioner i att bli bättre på att utveckla platser och att skapa erbjudanden som får fler unga att stanna kvar eller bosätta sig i gränsområdet.

Målet, livfulla lokalsamhällen

Målet är att innan 2027 sätta igång minst fem platsutvecklingsprojekt i gränsområdet och att tillsammans med andra aktörers insatser bidra till att andelen unga 2027 är större än prognosen från 2022.

Aktiviteter, livfulla lokalsamhällen

Fler bostäder i gränsområdet

Den 29 november 2023 bjuder Gränskommittén in till en bostadskonferens som startpunkt för ett koordinerad arbete för att öka tillgången av attraktiva bostäder till rimliga priser i gränsregionen.

Studieresa om besöksförvaltning

Destinationsbolag, parkförvaltare, gränskommuner och Gränskommitténs ledningsgrupp besökte hösten 2023 Lofoten för att lära sig mer om besöksförvaltning och hur vi tillsammans kan utveckla våra lokalsamhällen.
Studietur til Bodø og Lofoten · Innlandet-Dalarna

LÄs ÄVEN

Vatten, båtar, hus, himmel

Studietur til Bodø og Lofoten

Destinasjonsselskap, parkforvaltere, grensekommuner og Grensekomiteens administrative ledergruppe besøker Lofoten for å lære seg mer om besøksforvaltning og hvordan vi sammen kan utvikle våre lokalsamfunn.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!