Våra mål (illustrerad med en bild av en blomma)

Våra mål

Här hittar du mer om våra mål, målgrupper, arbetssätt och handlingsplaner.

Gränskommitténs långsiktiga mål är:

  • Ett konkurrenskraftigt näringsliv i gränsregionen genom kompetensutveckling och grön omställning
  • Samordnade utvecklingsstrategier över gränsen
  • Livfulla och livskraftiga samhällen och en balanserad ålderssammansättning i gränsområdet.

Våra målgrupper

Gränsnämndens direkta målgrupper är kommunerna längs gränsen samt de organisationer och nätverk som kan bidra till att genomföra verksamheten i handlingsplanen.

Vårt sätt att arbeta

För att nå våra mål arbetar vi systematiskt enligt en metodik som kallas ”Theory of Change”. Vi har definierat och prioriterat målgrupper, tydliggjort aktiviteter och definierat resultat- och resultatmål på kort, medellång och lång sikt. Vi följer upp arbetet via en mätplan.
Se bilden av Theory of Change, png

Våra handlingsplaner

Årliga handlingsplaner upprättas. Läs senaste handlingsplan, pdf

Dela detta

LÄs ÄVEN

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!