Samordnade utvecklingsplaner (illustrerade med en bild av dansande händer i högt gräs)

Gränsöverskridande utvecklingsstrategier

Utvecklingen i gränsområdet hindras ofta av att det ligger perifert och långt bort från landets och länens centrum. Gränsregionens rika skatt av natur- och kulturresurser men även kommunernas och regionernas strategier kan få större genomslag när utvecklingen samordnas tvärs över gränsen.

Mål, gränsöverskridande utvecklingsstrategier

Gränskommitténs mål är att innan 2025 starta tre nya gränsregionala utvecklingsplaner samt att utveckla och testa ett koncept för samordnade kommunala utvecklingsplaner tvärs över gränsen. 

Aktiviteter, gränsöverskridande utvecklingsstrategier

Naturbaserade lösningar för klimatanpassning

Gränskommittén har initierat och medfinansierar en förstudie för att hitta naturbaserade lösningar för klimatanpassning i gränsregionen. I projektet samlar Statsforvalteren i Innlandet och Länsstyrelsen Dalarna aktörer i gränsområdet för att undersöka hur naturbaserade lösningar för klimatanpassning kan bidra till ett långsiktigt hållbart brukande av marken i gränsregionen. Förstudien ska vara klar i maj 2024.

Parkforum

Ett parkforum för att utveckla nationalparker samt natur- och kultur parker tvärs över gränsen har bildats. Parkforum består av  Gränskommitten, Nationalparkerna Fulufjellet på svensk och norsk sida, Finnskogens Natur- och kulturpark och Norske Parker. Parkforum anordnar årliga kunskapskonferenser och initierar gemensamma utvecklingsprojekt.

Förvaltarforum

Förvaltare av nationalparker, verneområden och skyddade områden i Värmland, Dalarna, Härjedalen och Innlandet har bildat ett mötesforum där praktiska förvaltningsfrågor avhandlas och åtgärdas.

Dela detta

LÄs ÄVEN

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!