gröna löv som solen skiner igenom.

Grön omställning

Att klimatanpassa produktionen och minska utsläpp av koldioxid är en förutsättning för fortsatt liv på jorden. Att ligga i täten i detta arbete är en konkurrensfördel för företag och gör kommuner attraktiva att bo och verka i.

Mål, grön omställning

Vårt mål är att öka näringslivets konkurrenskraft genom att skapa insikt och förståelse hos företag, kommuner och myndigheter för behovet av och möjligheter inom grön omställning. Gränskommittén ska fram till 2025 ha bidragit till att starta minst tre projekt inom grön omställning.

Aktiviteter, grön omställning

SITE Mobility

Under 2022 genomfördes ett pilotprojekt i SITE-området (Sälen-Idre- Trysil och Engerdal) med syfte att skapa samverkan av privata och offentliga aktörer för att utveckla lokala och regionala mobilitetslösningar tvärs över gränsen.

Arbetet resulterade i ett 3-årigt gränsöverskridande Interreg-projekt som startade 2023. Målet är att utveckla lösningar som ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser från trafik och underlätta transport av besökare, anställda och lokalbefolkning till och från destinationerna och tvärs över gränsen.

Gränskommittén bidrog med arbetstid och medel till det preliminära projektet och kommer att fortsätta följa projektet.

Bioekonomistrategier, kunskapsöversikt

En översikt över regionala, nationella, nordiska och europeiska bioekonomistrategier samt viktiga aktörer inom området på regional nivå har tagits fram. 
Bioekonomistrategier, kunskapsöversikt 2021, pdf

Kompetensförsörjning bioekonomi

Gränskommittén har beställt en rapport från Nordregio som bland annat beskriver situationen och utmaningarna för bioekonomisektorn. Rapportens slutsatser kommer att ligga till grund för gränskommitténs fortsatta arbete med att stödja aktörerna inom bioekonomi.

Dela detta

LÄs ÄVEN

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!