Gränskommittén innlandet–dalarna

För en levande gränsregion!

Gränskommittén Innlandet-Dalarna är ett samarbete mellan regioner, länsstyrelser och kommuner för att stötta utvecklingen av livskraftiga lokalsamhällen och ett konkurrenskraftigt näringsliv i gränsregionen Innlandet-Dalarna-Värmland.
Verksamhetsområden

Vad jobbar vi med?

Kompetensutveckling (illustrerad med foto av tjej som arbetar framför laptop)

Kompetensutveckling

Genom våra insatser vill vi bidra till att skapa bättre utbildningsmöjligheter tvärs över gränsen och ge företag, kommuner och myndigheter bättre förutsättningar att få tillgång till den kompetens och arbetskraft som behövs.

Samordnade utvecklingsplaner (illustrerade med en bild av dansande händer i högt gräs)

Samordnade utvecklingsstrategier

Gränsregionens rika skatt av natur- och kulturresurser och kommunernas och regionernas strategier kan nyttjas bättre och få större genomslag när utvecklingen samordnas tvärs över gränsen

gröna löv som solen skiner igenom.

Grön omställning

Genom våra insatser vill vi bidra till att utveckla bioekonomi, förnybar energiproduktion och omställning till fossilfria transporter. Att ligga i täten i detta arbete är en konkurrensfördel för företag och gör kommuner till attraktiva platser att bo och verka i.

Livfulla lokalsamhällen (illustrerad med foto av gågatan, Hamar)

Livfulla lokalsamhällen

Gränskommittén vill bistå kommuner och regioner i att bli bättre på att utveckla platser och att skapa erbjudanden som får fler unga att stanna kvar eller bosätta sig i gränsområdet.

Vi planlägger, samarbetar och utvecklar

Aktuelt

Fugiat quo voluptas nulla pariatur facere possimus?

Kort ingress om Parker och verneområden, myndighetssamarbete, planarbete.

Nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur

Kort ingress om arbetet med bioeknomi och hållbara destinationer.

Grensekomiteen i media

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
Medlemmar
Logo_LST-Dalarna_liggande_neg
innlandetfk
nordiskministerraad
regiondalarna
statsforvalteren

Samarbetspartner
Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Sør-Østerdal interkommunale politiske råd