Vår gränskommitté är en av 13 gränskommittéer som ingår i det regionalpolitiska samarbetet i Nordiska ministerrådets regi och leds av Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik.

Karta över Norden

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De fem länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland har ett unikt kulturellt och politiskt samarbete. Samarbetet täcker ett spektrum av områden och är en viktig del i det europeiska och internationella samarbetet. Det är ländernas statsministrar som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Målet för samarbetet är att utveckla den nordiska samhörigheten, öka kompetensen och konkurrenskraften. Tack vare samarbetet och nordiska överenskommelser ska ländernas medborgare och företag kunna leva och verka så smidigt som möjligt. Några goda exempel är fri rörlighet, fri arbetsmarknad och möjlighet att studera i andra nordiska länder.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år i taget och roterar mellan de fem nordiska länderna.
Läs mer om Nordiska ministerrådet | Nordiskt samarbete (norden.org)

Gränskommittéer i Norden

Det gränsregionala samarbetet i Norden består av de 13 gränsregionala kommittéerna som arbetar i områdena mellan Danmark, Sverige, Finland och Norge. 

Gränskommittéerna arbetar i första hand med att främja konkurrenskraften i näringslivet inom gränsregionerna, identifiera och avlägsna gränshinder, utveckla hållbara och klimatvänliga miljö- och energilösningar, utveckla infrastruktur och kommunikation relevant för gränsområdena och med markanvändning i dessa områden.
Mer information om enskilda gränskommittéer på Grensetjansten.com

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!