Om Innlandet (illustrerad med en bild av Mjøsa)

Om Innlandet

Innlandet är det enda länet i Norge utan kustlinje, och gränsar till Trøndelag, Møre och Romsdal, Vestland, Viken och Sverige.

Innlandet fylke bildades den 1 januari 202 och består av 46 kommuner och 10 regioner. Fylket (eller länet på svenska) har landets högsta fjäll, längsta älv och största insjö. Med sina 52 590 km² har Innlandet större areal än Danmark.

Hälften av ytan täcks av skog. Innlandet är det enda länet i Norge utan kustlinje, och gränsar till Trøndelag, Møre och Romsdal, Vestland, Viken och Sverige.

Antalet invånare är cirka 370 000 , de flesta tillhör den äldre generationen, framför allt på landsbygden. Många unga flyttar till städer för att studera och blir ofta kvar där när det har fått barn. Inlandet har den högsta andelen personer över 67 år i Norge och den lägsta andelen unga.

Innlandet är Norges största stugfylke med hela 90 000 fritidshus.

Bruttonationalprodukten i Inlandet utgör 6 procent av Norges BNP.

Arbetsliv

I Innlandet fanns det nästan 180 000 sysselsatta under andra kvartalet 2022. Av dessa arbetade 28 procent inom vård och omsorg, vilket är den största branschen i länet mätt i antal jobb.

Mer än hälften av alla jobb i Innlandet finns i den privata sektorn. Anställda inom offentlig sektor är främst inom kommunal förvaltning.

De största näringarna sett till antal anställda är handel, bygg, industri och lantbruk. Bygg- och anläggningsverksamhet, teknisk service och fastighetsförvaltning och personlig service är de branscher som vuxit mest i Innlandet de senaste åren.

Turism

Innlandet har flera av Norges starkaste varumärken inom turism: Trysil, Hafjell, Sjusjøen, Skeikampen, Hunderfossen familjepark, Domkyrkans udde, Maihaugen, Prøysenhuset, Aukrustsenteret, Lillehammer-Gudbrandsdalen och Valdres.

Dela detta

LÄs ÄVEN

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!