Kompetensutveckling (illustrerad med foto av tjej som arbetar framför laptop)

Kompetensutveckling

Brist på arbetskraft och kompetens är ett hinder för utvecklingen av gränsregionen. Genom våra insatser vill vi bidra till att nyttja och utveckla utbildnings­möjligheter tvärs över gränsen för att företag, kommuner och myndigheter ska kunna få tillgång till den kompetens och arbetskraft som de behöver.

Mål, kompetensutveckling

Gränskommitténs mål är att starta minst två utbildningsprojekt och en ny gränsregional utbildning före år 2025. Genom våra insatser ska vi bidra till att kompetensförsörjningen 2027 är bättre än prognosen från år 2022.

Aktiviteter, kompetensutveckling

 • Kartläggning av kompetensförsörjning: Nordregio-statistikrapport 2023
  En översikt över utvecklingen av demografi och kompetensbehovet i svenska och norska kommuner längs gränsen ges i en Nordregio-statistikrapport. Utifrån rapporten initierar Gränskommittén insatser för att tillsammans med kommuner, regioner och utbildningsanordnare förbättra tillgång till utbildning.
  Statistikrapport om gränsregionen · Innlandet-Dalarna

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning i gränsområdet
  Gränskommittén har anordnat en rad konferenser och workshops för att diskutera kompetensbehov, demografisk utveckling och sysselsättning i gränsområdet Innlandet, Dalarna och Värmland och hitta lämpliga lösningar. Bland annat anordnades en kunskapskonferens i  Sunne den 5 december 2022 och flera workshops i Sälen.
  Kompetensförsörjning i gränsregionen · Innlandet-Dalarna

 • Kunskapsöversikt över pågående kompetensförsörjnings aktiviteter 2022:
  Rapporten ger en ögonblicksbild för 2022 av pågående aktiviteter och framtagna rapporter som beskriver kompetensbehovet i gränsregionen.
  Rapporten Kompetensförsörjning: Kunskapsöversikt
  Innlandet – Dalarna – Värmland , pdf


 • Expertstudie om möjligheter till gränsöverskridande yrkesutbildningar: AEBR-rapport
  En expertrapport som undersökt om det finns administrativa hinder för start av gränsöverskridande yrkesutbildningar. Rapporten finner att det inte finns administrativa hinder för elever från grannlandet att delta i yrkesutbildningar, men att finansiering av praktikplatser i grannlandet kan utgöra ett praktiskt hinder. Goda exempel för gränsöverskridande utbildningar för vuxna finns att hämta från Norrland.
  Slutrapport gränsöverskridande yrkesutbildningar (English), pdf

Dela detta

LÄs ÄVEN

Vatten, båtar, hus, himmel

Studietur til Bodø og Lofoten

Destinasjonsselskap, parkforvaltere, grensekommuner og Grensekomiteens administrative ledergruppe besøker Lofoten for å lære seg mer om besøksforvaltning og hvordan vi sammen kan utvikle våre lokalsamfunn.

Läs mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!