Les mer om kompetanseutvikling (bilde av heisekran)

Kompetanseutvikling

Mangel på arbeidskraft og kompetanse er et hinder for utviklingen av grenseregionen. Gjennom vår innsats ønsker vi å bidra til å bruke og utvikle utdanningsmuligheter over grensen slik at bedrifter, kommuner og myndigheter kan få tilgang til den kompetansen og arbeidskraften de trenger.

Målet vårt er å sette i gang minst to utdanningsprosjekter og ny grenseregionutdanning før 2025. Gjennom vår innsats skal vi bidra til at kompetansetilbudet i 2027 blir bedre enn prognosen fra 2022.

Aktiviteter, kompetensutveckling

 • Kartlegging av kompetanseforsyning: Nordregiorapport 2022
  En oversikt over kompetansebehovet og kompetansetilbudet i svenske og norske kommuner langs grensen er gitt i en Nordregio-rapport. Med bakgrunn i rapporten vil Grenseutvalget sette i gang et hensiktsmessig arbeid for å bedre tilgangen til utdanning sammen med kommuner, regioner og utdanningstilbydere.

 • Kunskapsöversikt över pågående kompetensförsörjnings aktiviteter2022:
  Rapporten gir et øyeblikksbilde for 2022 av pågående aktiviteter og produserte rapporter som beskriver kompetansebehovet i grenseregionen.
  Rapporten Kompetansetilbud: Kunnskapsoversikt Innlandet – Dalarna – Värmland, pdf

 • Ekspertstudie om muligheter for grenseoverskridende yrkesopplæring: AEBR-rapport
  En sakkyndig rapport som undersøker om det er administrative hindringer for oppstart av grenseoverskridende fagopplæring. Rapporten finner at det ikke er administrative hindringer for studenter fra nabolandet for å delta i fagopplæring, men at finansiering av praksisplasser i nabolandet kan utgjøre en praktisk hindring. Gode ​​eksempler på grenseoverskridende opplæring for voksne finnes i Norrland.
  Sluttrapport grenseoverskridende yrkesopplæring (engelsk), pdf

Del dette

Les også

Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!