Om grenseregionen (illustrert med et bilde av kveg på beite)

Om grenseregionen

Den grensenære regionen har et meget stort areal og karakteriseres av spredt befolkning og lav urbaniseringsgrad. Avstander og infrastruktur er derfor de største utfordringene i regionen. En annen stor utfordring er den demografiske utviklingen. Mange kommuner har befolkningsnedgang kombinert med en stadig økende andel eldre.

En stor del av området består av skog og fjell, og begge fylkene er typiske innlandsfylker. Området har mange kjente turiststeder,  store årlige arrangement,  i tillegg til mange fritidsboliger. Utenom besøksnæringen dominerer næringer som landbruk, treindustri og energiproduksjon.

Samarbeid

Det er lange tradisjoner for kontakt og samarbeid, og det er en sterk sosiokulturell identitet mellom folk fra Dalarna og Hedmark. Imidlertid er det begrenset forretningsutvikling mellom Innlandet og Dalarna. Noe som skyldes de store avstandene, og forskjellene i lønn, energipriser, valuta og forretningskultur. Det er og færre nyetableringer i området enn i landene forøvrig.

Del dette

Les også

Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!