sjö, himmel, moln

Om Innlandet

Innlandet fylke ble etablert 1. januar 2020, og består av 46 kommuner og 10 regioner. Fylket har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Med sine 52 590 km² har Innlandet et større areal enn Danmark.

Halvparten av arealet er skog. Innlandet er dessuten det eneste fylket i Norge uten kystlinje, og grenser til Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Viken og Sverige.

Antall innbyggere er om lag 370 000.  Det blir stadig flere eldre, særlig i distriktene. Mange unge flytter til sentrale strøk for å studere og jobbe, og blir ofte boende der også etter at de har fått barn. Innlandet har den høyeste andelen av personer over 67 år i Norge og den laveste andelen unge.

Innlandet er Norges største hyttefylke med hele 90 000 fritidsboliger.

Verdiskapingen i Innlandet utgjør 6 % av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge.

Næringene

I Innlandet var det nesten 180 000 jobber per 2. kvartal 2022. Av disse er 28 prosent innen helse- og sosialtjenester, som er den største næringen i fylket målt i antall jobber.

Mer enn halvparten av alle jobbene i Innlandet er i privat sektor. Ansatte i offentlig sektor er i hovedsak innen kommunal forvaltning.

De største næringene målt i antall ansatte er varehandel, bygge- og anleggsvirksomhet, industri og jordbruk. Bygge- og anleggsvirksomhet, teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift og personlig tjenesteyting er de næringene som har vokst mest i Innlandet de senere årene.

Turism

Innlandet har flere av Norges sterkeste merkevarer innen reiseliv, slik som Trysil, Hafjell, Sjusjøen, Skeikampen, Hunderfossen familiepark, Domkirkeodden, Maihaugen, Prøysenhuset, Aukrustsenteret, Lillehammer/Gudbrandsdalen og Valdres. Sterke kompetansemiljøer innen vareproduksjon, spillteknologi, industri og biøokonomi finner vi også i Innlandet. 

Del dette

Les også

Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!