Vår grensekomite er en av 13 grensekomiteer som inngår i det regionalpolitiske samarbeidet i Nordisk Ministerråds regi og som ledes av den Nordiske embetsmannskomiteen for regionalpolitikk.

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd ble etablert i 1971 og er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. De fem landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland har et unikt kulturelt og politisk samarbeide. Samarbeidet dekker et vidt spekter av områder og er en viktig del i det internasjonale samarbeidet både i Europa og resten av verden. Det er landenes statsministre som har det overordna ansvaret for virksomheten. Ordførerskapet i Nordisk Ministerråd varer ett år og roterer mellom de fem nordiske landene.

Målet for samarbeidet er å utvikle den nordiske samhørigheten, øke kompetansen og konkurransekraften. Takket være samarbeidet og nordiske overenskomster skal innbyggere og bedrifter kunne leve og virke så smidig som mulig på tvers av grensene. Noen gode eksempler er fri bevegelse, fritt arbeidsmarked og mulighetene til å studere i andre nordiske land.
Les mer om Nordisk Ministerråd på | Nordiskt samarbete (norden.org)

Grensekomiteer i Norden

Det grenseregionale samarbeidet i Norden består av 13 grensekomiteer som arbeider i områdene mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Grensekomiteene arbeider med å fremme konkurransekraften i næringslivet i grenseregionene, identifisere og redusere grensehindre, utvikle bærekraftige og klimavennlige energi- og transportløsninger, utvikle infrastruktur og kommunikasjon som er relevant for grenseområdene.
Les mer om enskilda grensekomiter på Grensetjansten.com

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!