Om oss (illustrert med bilde av lette skyer på en blå himmel)

Om oss

Grensekomiteen Innlandet- Dalarna ble etablert i 2012, da som grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Den er en av de yngste grensekomiteene i Sverige og Norge. Medlemmer i komiteen er: Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Innlandet Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Samarbeidspartnere er Sør- Østerdal Interkommunale politiske råd, Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland.

Grensekomiteen Innlandet- Dalarna ble etablert i 2012, da som grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Den er en av de yngste grensekomiteene i Sverige og Norge. Medlemmer i komiteen er: Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Innlandet Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Samarbeidspartnere er Sør- Østerdal Interkommunale politiske råd, Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland.

Grensekomiteen arbeider på oppdrag fra medlemmene og Nordisk Ministerråd. 

Vår finansiering

Vår virksomhet finansieres med bidrag fra medlemmene og fra Nordisk Ministerråd. Størrelsen på medfinansieringen vedtas i den årlige budsjettbehandlingen.

Samarbeidsavtalen med Nordisk Ministerråd gjelder i denne omgang fram til 2024.

Vår organisation

org.kart

Styringsgruppa

Styringsgruppa er grensekomiteens høyeste besluttende organ. Den består av en representant fra hver av de regionale organisasjonene, pluss en resentant frå Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd og en representant fra en av grensekommunene i Dalarna. Samarbeidspartnerne Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland deltar hver med en representant. Disse representantene har tale- og forslagsrett. Styringsgruppa ledes av en av styringsgruppas medlemmer og velges for ett år av gangen. Ledervervet rullerer mellom Norge og Sverige.

Den administrative ledergruppa

Den administrative ledergruppa har ansvar for å planlegge og gjennomføre det operative arbeidet, og for å utarbeide og følge opp den årlige handlingsplanen med budsjett. Medlemsorganisasjonene, samt Sør-Østerdalen Interkommunale politiske råd, samarbeidspartnerne Region Värmland og Länsstyrelsen Värmland pluss en representant fra grensekommunene på svensk side er representert i den administrative ledergruppa.

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for å forberede møter, og legge til rette for vedtak i styringsgruppa og den administrative ledergruppa. Sekretariatet finnes både i Norge og Sverige og har til sammen 1.2 årsverk. Den organisasjonen som er forvaltningsorgan velger leder av sekretariatet. For tida er Innlandet fylkeskommune forvaltningsorgan.

Om Nordisk Ministerråd

Vår grensekomite er en av tolv grensekomiteer som inngår i det regionalpolitiske samarbeidet i regi av Nordisk ministerråd og som ledes av den Nordiske embetsmannskomiteen for regionalpolitikk.

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det övergripande ansvaret.

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland har ett unikt kulturellt och politiskt samarbete. Det täcker ett spektrum av områden och är en viktig del i det europeiska och internationella samarbetet.

Målet för samarbetet är att utveckla den nordiska samhörigheten, öka kompetensen och konkurrenskraften. Tack vare samarbetet och nordiska överenskommelser ska ländernas medborgare kunna umgås så smidigt som möjligt. Några goda exempel är passfrihet, fri arbetsmarknad och möjlighet att studera i andra nordiska länder.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år i taget och roterar mellan de fem nordiska länderna.

Läs mer om Nordiska Ministerrådet på www.norden.org

Del dette

Les også

Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!