Våre mål (illustrert med bilde av en blomst)

Våre mål

Her finner du mer om våre mål, målgrupper, arbeidsmetode og handlingsplaner

Grensekomiteens langsiktige mål er å:

  • Fremme et konkurransekraftig næringsliv i grenseregionen gjennom kompetanseutvikling og grønn omstilling
  • Fremme utvikling av levende lokalsamfunn
  • Styrke fylkenes og  kommunenes  muligheter til utvikling, grønn omstilling og håndtering av kriser gjennom samordnede utviklingsstrategier
  • Fremme kunnskaps- og nettverksutvikling
  • Støtte påvirkningsarbeid, initiere og muliggjøre prosjekt og prosjektsamarbeid
  • Spre kunnskap, statistikk og rapporter om grenseområdet
  • Bidra till Nordisk Ministerråds visjon om å gjøre ”Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region

Våre målgrupper er:

Grensekomiteens direkte målgrupper er kommunene langs grensa og de organisasjoner og nettverk som kan bidra til å gjennomføre aktivitetene i handlingsplanen.

Vår arbeidsmåte er:

For å nå våre mål arbeider vi systematisk etter en metodikk som kalles ”Forandringsteori”.  Vi har definert og prioritert målgrupper, tydeliggjort  aktiviteter og definert  prestasjonsmål og utfallsmål på kort, mellom lang og lang sikt. Via en måleplan følger vi opp arbeidet.

Se bilden av Forandringsteorien, png

Våra handlingsplaner

Det utarbeides årlige handlingsplaner. Läs senaste handlingsplanen, pdf

Del dette

Les også

Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!