virksomhetsområder

Hva jobber vi med?

Kompetanseutvikling (illustrert med foto av jente som jobber foran bærbar datamaskin)

Kompetanseutvikling

Gjennom vår innsats vil vi bidra til å benytte og utvikle utdanningsmulighetene på tvers av grensa, slik at bedrifter, kommuner, myndigheter skal få tilgang til den kompetansen og arbeidskraften som de behøver.

Grenseoverskridende utviklingsplaner (illustrert med et bilde av dansende hender i høyt gress)

Grenseoverskridende utviklingsstrategier

Grenseregionens rike natur- og kulturressurser og kommunenes og regionens strategier kan få større betydning og gjennomslag når utviklingen samordnes på tvers av grensen. Det finnes i dag få om ingen grenseoverskridende utviklingsplaner.

Les mer om grønn omstilling (illustrert med bilde av hengebjørk)

Grønn omstilling

Å klima tilpasse produksjon og redusere utslipp av CO2 er en forutsetning for fortsatt liv på jorda. Å ligge i teten på dette arbeidet er en konkurransefordel for bedrifter og gjør kommunene mer attraktive å bo og virke i. Grensekomiteen vil bidra til å utvikle bioøkonomien, øke produksjonen av fornybar energi og omstilling til fossilfrie transporter.

Livskraftige lokalsamfunn (illustrert med bilde av gågate, Hamar)

Livskraftige lokalsamfunn

I likhet med det øvrige Norden øker andelen eldre i grenseområdene. Dels fordi vi lever lengre, dels fordi unge flytter til større tettsteder og byer, men også fordi det fødes stadig færre barn. Spesielt for grenseområdet er den ekspansive veksten som har vært innen turistnæringen, de naturmessige kvalitetene og den store etterspørselen etter arbeidskraft.