Strömstare, liten svartvit fågel

Det finnes flere organisasjoner som arbeider for å øke samarbeidet på tvers av grensa. Vi gjør det på ulik måte ut fra det som er våre oppdrag og det som vi er gode på.
En oversikt over grenseoverskridende organisasjoner finner du her, pdf.

Vil du være med å utvikle lokalsamfunnet og næringslivet?

Har du en ide om hva som kan gjøres for å gjøre grenseområdet mer attraktivt for lokalbefolkningen, for næringslivet, for de besøkende og potensielle tilflyttere? Da kan du kontakte oss eller en av de 13 andre grensekomiteene langs vår grense.

Vi i Grensekomiteen Innlandet- Dalarna fokuserer på kompetanseutvikling, bioøkonomi, attraktivitet og planlegging på tvers av grensa.

Klikk er for å kontakte oss.

Adresser til andre grensekomiteer finner du her.

 Vil du flytte eller arbeide i Sverige eller Norge eller rapportere et grensehinder?

Det finnes flere organisasjoner og informasjonsplasser som arbeider med disse spørsmålene i Innlandet, Dalarna og Värmland.

Grensetjenesten
Har du spørsmål om næringsliv, arbeidsliv eller livet på begge sider av grensa kan du kontakte Grensetjenesten. De guider deg til relevant informasjon.

Grensehinderdatabasen
Her kan du lese om identifiserte grensehindre i Norden og hva som er gjort med disse.

Hvordan melde inn et grensehinder?
Her kan du melde inn ditt grenseproblem. Grensetjenesten mottar og håndterer problemet, dvs iverksetter tiltak der det er mulig eller løfter grensehinderet til Grensehinderrådet.

Grensehinderrådet
Er det nordiske ministerrådets organ som arbeider med grensehindre på nordisk nivå, slik at den frie rørligheten i Norden øker både for enkeltpersoner og bedrifter.

Vil du vite mer om beredskap og blålyssamarbeidet over grensa?

Grenseredningsrådet arbeider med disse spørsmålene. Kontakt beredskapssjefen i din kommune, statsforvalteren eller länsstyrelsen for å få vite mer.

Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Värmland, Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet politidistrikt, Polisen i Bergslagen, Midt Hedmark Brann og redningsvesen, Glåmdal brannvesen, Redningstjenesten i Älvdalen, Malung- Sälen, Torsby og Arvika – Eda, Region Dalarna, Region Värmland, Sykehuset Innlandet, Nødmeldingstjenesten og Hedmark sivilforsvarsdistrikt har årlige treff for å organisere samarbeidet over grensa. Det er et tett samarbeid mellom beredskapssjefene fra Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Dalarna og Statsforvalteren i Innlandet som treffes flere ganger i året.

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!