Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Studietur til Bodø og Lofoten

Destinasjonsselskap, parkforvaltere, grensekommuner og Grensekomiteens administrative ledergruppe besøker Lofoten for å lære seg mer om besøksforvaltning og hvordan vi sammen kan utvikle våre lokalsamfunn.

Les mer
Om oss (illustrert med bilde av lette skyer på en blå himmel)

Om oss

Grensekomiteen Innlandet- Dalarna ble etablert i 2012, da som grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Den er en av de yngste grensekomiteene i Sverige og Norge. Medlemmer i komiteen er: Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Innlandet Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Samarbeidspartnere er Sør- Østerdal Interkommunale politiske råd, Region Värmland og Länsstyrelsen i Värmland.

Les mer
Les mer om kompetanseutvikling (bilde av heisekran)

Kompetanseutvikling

Mangel på arbeidskraft og kompetanse er et hinder for utviklingen av grenseregionen. Gjennom vår innsats ønsker vi å bidra til å bruke og utvikle utdanningsmuligheter over grensen slik at bedrifter, kommuner og myndigheter kan få tilgang til den kompetansen og arbeidskraften de trenger.

Les mer
Grenseoverskridende utviklingsplaner (illustrert med et bilde av dansende hender i høyt gress)

Grenseoverskridende utviklingsplaner

Utviklingen i grenseområdet hindres ofte fordi det ligger perifert og langt fra landets og fylkets sentrum. Grenseregionens rike natur- og kulturressurser og kommunenes og regionens strategier kan få større betydning og gjennomslag når utviklingen samordnes på tvers av grensen. Det finnes i dag få om ingen grenseoverskridende utviklingsplaner.

Les mer
Les mer om grønn omstilling (illustrert med bilde av hengebjørk)

Grønn omstilling

Å klima tilpasse produksjon og redusere utslipp av CO2 er en forutsetning for fortsatt liv på jorda. Å ligge i teten på dette arbeidet er en konkurransefordel for bedrifter og gjør kommunene mer attraktive å bo og virke i. Grensekomiteen vil bidra til å utvikle bioøkonomien, øke produksjonen av fornybar energi og omstilling til fossilfrie transporter.

Les mer