Ungdomar inomhus, samtalar

Kompetensförsörjning i gränsregionen

Kompetensförsörjning i gränsregionen Utbildningsanordnare, kommuner och destinationsbolag har etablerat ett nätverk för att öka kompetensförsörjningen i gränsregionen.

Utbildningsanordnare, kommuner och destinationsbolag i fjällområdet har etablerat ett nätverk för att öka kompetensförsörjningen i gränsregionen.

Den expansiva utvecklingen i fjällområdet medför ett ökat behov av arbetskraft och bättre förutsättningar för att kunna bo och leva i gränsregionen. Flera aktiviteter är på gång och många aktörer inblandade. Om alla bidrar med samordnade insatser kan vi lösa utmaningen.

Nätverksträff i Sälen den 25 maj 2023

Den 25 maj träffades ett trettiotal representanter för gymnasier, kommuner, destinationsbolag, vuxenutbildning, regioner, fylkeskommunen, länsstyrelsen och gränsetjänsten för att skapa sig en samlad bild av kompetensbehovet i fjällen. Vilka möjligheter som redan erbjuds och vad som behövs framöver. En uppföljningsträff planeras till den 25 oktober 2023.

Läs här om vilka insatser deltagarna har föreslagit för att öka tillgång till kompetens i fjällområdet, pdf

Uppföljningsträff i Sälen den 25 oktober 2023

Den 25 oktober träffades ett 30-tal representanter för en uppföljnings träff och för att dela med sig av vad som har hänt sedan i maj, visa på goda exempel och planera aktiviteter framöver. Inspirations föreläsningar om samarbetsmodellen i Åre, robotisering och digitalisering i Kramfors kommun och kompetansenettverk «Sammen utgjør vi en forskjell» avrundade programmet. Förslagna aktiviteter följs upp med ett digitalt möte under våren 2024. Läs här om vilka förslag på aktiviteter som mötet har kommit fram till.

Anteckningar från uppföljningsträffen den 25 oktober, pdf

Del dette

Les også

Byggnad i färgglada fält, himmel.

Bostadskonferens 29 november 2023

Tillgång till attraktiva bostäder till rimliga priser är en förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft till gränsregionen. Gränskommittén Innlandet Dalarna startar nu upp ett arbete för att öka tillgång till bostäder i gränsregionen.

Les mer
Arbeidsområde

Kontakt oss

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna engasjerer seg i å vitalisere lokale samfunn ved å gi støtte til tiltak og initiativer som fokuserer på bærekraftig utvikling, kompetanseheving, grenseoverskridende planlegging og regionens tiltrekningskraft.

Les mer

Få de senaste nyheterna!

Få med deg siste nytt!